Phần mềm tính thời gian ghi của đầu ghi hình

Với phần mềm này chúng ta có thể chọn được chế độ ghi hình cho từng camera quan sát (Có thể chỉnh được chuyển động của camera, kích thước khung hình ghi, chất lượng hình ảnh ghi)

Phần mềm tính thời gian ghi của đầu ghi hình

Phần mềm này cho công nghệ nén hình mới nhất hiện nay H.264

Đầu tiên bạn tải chương trình về là lưu vào trong máy tính

Chọn Icon để khởi động chương trình

Sau khi chương trình khởi động thì sẽ hiển thị như sau

Chọn số kênh cần ghi hình: Chọn số kênh camera mà bạn dự định sẽ ghi hình, có nhiều sự lựa chọn như: 4 kênh, 8 kênh, 12 kênh, 16 kênh.

Bước tiếp theo là chọn hệ video: Có 2 hệ là PAL và NTSC, ở Việt Nam chủ yếu dùng hệ PAL

Tiếp theo chọn dung lượng ổ cứng: Dung lượng ổ cứng ghi hình tính bằng GB

Chọn hình/giây của camera để ghi hình: Tốc độ thật của chuyển động là 25fps (Hệ PAL) và 30 fps (Hệ NTSC). Thông số này càng cao thì khi ghi hình thì hình ảnh chuyển động sẽ thật, không bị giật và sẽ chiếm dung lượng càng lớn.

Chọn kích cỡ hình ảnh để ghi hình: Kích cỡ càng cao thì hình ảnh càng rõ và càng chiếm dung lượng lớn.

Chọn chất lượng hình ảnh để ghi hình: Khi chất lượng càng cao thì hình ảnh càng rõ và càng chiếm dung lượng lớn.

Bấm nút “Estimate” để biết kết quả. Kết quả sẽ hiển thị trong ô “Number of Days Recording” và được hiểu là ngày và thời gian ghi hình là 24/24.